D´Müllere

D´Müllere hätt, sie hätt,
d´Müllere hätt, sie hätt,
D´Müllere hätt i d´Suppe gschisse
und d´bi de Rock verrisse,
D´Müllere hätt, sie hätt.

Güttingen

S Mirbele het i d´Pfanne gschisse,
und dabei de Rock verisse.

Markelfingen

D´Milleri hätt, sie hätt,
d´Milleri hätt, sie hätt,
d´Milleri hätt dia Supp vesalze,
dät sie liaber Kiachli schmalze!
D´Milleri hätt, sie hätt,
d´Milleri hätt, sie hätt!

  

Zur Übersicht aller Verse

Klepperle

Anfang

Inhalt